NEWS

Aquest Dret Oblidat

Avui dia 20 de novembre celebrem el Dia Universal del Nen, data en què l’Assemblea General de l’ONU va proclamar i va adoptar la Declaració dels Drets del Nen. En ella, s’estableixen els drets inalienables de tots els nens i nenes basats en quatre principis: la no discriminació, la primacia de l’interès superior del menor, la participació infantil i la garantia a la vida, la supervivència i el ple desenvolupament.

Avui, des d’aquesta columna que em brinda El País, em centraré en aquest últim, posant el focus en com una alimentació saludable contribueix al creixement òptim dels nens.
La malnutrició afecta tant als nens que no poden accedir al menjar diariament, com els que sí tenen tenen accés però que, per diferents raons, abusen dels sucres i de productes processats; ells també són nens malnutrits, i en tots dos casos els riscos per a la salut són molts.

L’Obesitat Infantil està subestimada

La societat no percep l’obesitat com una malaltia a tractar, malgrat ser la patologia nutricional més habitual entre els nens. Així ho diu l’estudi realitzat en 2015 Associació Europea per a l’Estudi de l’Obesitat. El motiu principal és que es subestima el sobrepès i l’obesitat dels menors relegant-ho a un simple problema estètic, per la qual cosa no hi ha mobilització en aquest sentit per tractar de millorar la situació.

L’obesitat infantil és un problema global de salut del nostre segle. Els nens amb sobrepès tenen moltes probabilitats de convertir-se en adults obesos i, en comparació dels nens sense sobrepès, tenen més probabilitats de sofrir a edats més primerenques diabetis i malalties cardiovasculars associades amb un augment de la probabilitat de mort prematura i discapacitat. De la mateixa forma, molts estudis assenyalen que els nens amb sobrepès o obesitat solen tenir baixa autoestima i són amb freqüència víctimes d’estigmatització social, de rebot per l’entorn més proper, d’humiliacions, d’aïllament.

Si la Convenció sobre els Drets del Nen és el tractat internacional més ratificat de la història, no estem, per culpa d’hàbits sedentaris i males pràctiques alimentàries, privant a les generacions futures d’aquest quart principi en el qual volem garantir una vida plena per a tots els nens?

El Pla d’Acció de l’Estratègia Mundial per a la Prevenció i el Control de les Malalties no Transmissibles elaborat per l’OMS (Organització Mundial de la Salut), constitueix un full de ruta per a l’establiment i enfortiment d’iniciatives de vigilància, prevenció i tractament d’aquest tipus de malalties, entre elles l’obesitat.

És necessari un plà d’acció conjunt per frenar l’epidèmia d’obesitat infantil

La gravetat del diagnòstic de l’obesitat en la societat em va portar a engegar la Gasol Foundation per promoure i transmetre hàbits de vida saludable en els més joves a través de l’activitat física i d’una alimentació més equilibrada i sana, elements clau per lluitar contra el sedentarisme i combatre els creixents índexs d’obesitat infantil. Mitjançant tallers nutricionals, sessions d’activitat física i la involucració dels familiars i educadors com agents implicats, els nostres programes promouen que els nens adquireixin els coneixements, les actituds i els hàbits bàsics per al seu ple desenvolupament.
Però per descomptat, cap intervenció per si sola pot frenar la creixent epidèmia d’obesitat. Per això és necessari un enfocament multisectorial, transversal i coordinat: Els governs, la societat civil, les famílies, els cuidadors, les institucions acadèmiques i, per descomptat, el sector privat, han d’assumir el repte i el compromís de fomentar estils de vida saludables entre nens i joves.

La contínua fomentació de l’activitat física d’una manera segura, sent prioritari que el sistema educatiu es prengui de debò l’educació física dins de l’horari escolar. La inclusió d’activitats sobre nutrició i salut en el pla d’estudis bàsic de les escoles. Invertir i treballar perquè nens i nenes es desevolupin en entorns escolars saludables. Assegurar-nos que els més vulnerables i desfavorits tinguin accés a aliments sans. Arribar a aconseguir un impost eficaç sobre les begudes ensucrades…

Tenim la responsabilitat moral de treballar junts per un objectiu comú: aconseguir que el ple desenvolupament dels nens, incloent una alimentació saludable, deixi de ser Aquest Dret Oblidat.

Font: Article publicat per Pau Gasol al diari ‘El País Semanal’ el 21 de Novembre de 2016.

 

SHARING IS CARING