Butlletí de Notícies

Consentiment butlletí de notícies

GASOL FOUNDATION l’informa que les seves dades personals i les actualitzacions que realitzi seran tractats per l’entitat, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i subsidiàriament en el no regulat, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Per a això, posa en el seu coneixement els següents punts:
• La fi de la recollida i tractament d’aquestes dades és l’enviament del butlletí de notícies
• La legitimació del tractament està basada en el consentiment previ i exprés dels interessats
• Respecte als criteris de conservació de les dades, seran conservats fins al moment en el qual l’usuari retiri el seu consentiment o exerceixi el dret d’oposició
• Quant a la comunicació de les dades, els mateixos no es comunicaran a uns altres tercers, excepte obligació legal.

L’informem que com a interessat té dret en qualsevol moment a retirar el consentiment, a exercir el dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament, enviant un escrit a GASOL FOUNDATION, Jaume I núm. 26-28, Primer Pis- 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona) o per correu electrònic a proteccion.datos@gasolfoundation.org. Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas d’incompliment per part de l’entitat.