Vida! Programming Activities

Abril de ‘VIDA!’ Graduacions de Salut i Benestar

L’última sessió de l’any la vam dedicar a les graduacions dels nens/es i adults. Per a començar la jornada, les famílies del nostre projecte VIDA! del sud de Los Angeles, Watts i Boyle Heights, van realitzar l’avaluació final. A través d’uns formularis, vam poder mesurar tres variables antropomètriques: altura, pes i

Read More

Març de VIDA!: Qualitat del descans i benestar emocional

Durant el mes de març, les famílies del programa VIDA! del sud de Los Ángeles, Watts i Boyle Heights van viatjar a la Galaxia Saludable i van visitar 2 planetes: el del descans i el del benestar emocional.  Aquests dos hàbits saludables són crucials pel desenvolupament de la població infantil.

Read More