COACH+

COACH+ és un projecte innovador que introdueix la promoció d’estils de vida saludables a població infantil i adolescent a través de clubs esportius de totes les disciplines des de l’esport base.

Els/les entrenadors/as són figures referents per a la població infantil i adolescent i poden resultar una via eficient i motivadora per a la transmissió d’estils de vida saludables en aquesta població.

A través de COACH + impulsem un procés de formació a entrenadors/as de les categories base (població de 6 a 16 anys) d’entitats esportives, que habitualment no compten amb una formació sobre hàbits saludables.

Al seu torn, i després de la formació contemplada en aquest projecte, disposen de les eines necessàries per a transmetre els missatges de salut a nens/as i joves.

El projecte COACH+ capacita als i les entrenadores per a ser un agent de salut enfront dels seus jugadors i jugadores i les seves famílies. Com a conseqüència es produeix una millora en els hàbits de salut de la població infantil i adolescent amb la qual interactuen.

A més, al projecte s’associa un complet pla d’avaluació que ens permeti demostrar els seus resultats en funció dels objectius marcats.

Participants

Des de la seva primera edició en 2017, el programa COACH+ ha format a més de 70 entrenadors /es, per la qual cosa més de 440 jugadors/es de diverses entitats esportives s’han beneficiat del programa, que segueix actiu en 4 entitats esportives.

Calendari

Les diverses edicions de COACH+ es realitzen durant tota una temporada esportiva, començant habitualment al setembre, i finalitzant al juny.