CONDICIONS D’ÚS I POLÍTICA DE PRIVACITAT

AVÍS LEGAL
El present Avís Legal regula l’ús de la pàgina web https://www.gasolfoundation.org titularitat de GASOL FOUNDATION, amb domicili en Jaume I núm 26-28, Primer Piso. 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona CIF G-66287855; i amb adreça de correu electrònic contact@gasolfoundation.org
Per a la utilització de la Pàgina es requereix l’acceptació expressa de l’usuari de totes i cadascuna de les clàusules que s’indiquen en el present Avís Legal, així com cadascuna dels advertiments o clàusules específiques que s’estableixin per a la contractació de determinats serveis, productes o ús de zones de la Pàgina.
En cas de no acceptar les clàusules establertes en el present Avís Legal, l’usuari haurà d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la seva disposició a la Pàgina, procedint a abandonar la mateixa.
FINALITAT DE LA PÀGINA WEB
A través d’aquesta pàgina web, Gasol Foundation pretén informar-te de les nostres activitats i campanyes així com donar-te la possibilitat de participar en elles participant com a voluntari, realitzant donatius, etc. Pots conèixer més sobre Gasol Foundation i la nostra missió, valors i història en aquest enllaç.

 

ÚS DE LA PÀGINA

L’usuari s’obliga a no utilitzar la Pàgina per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes en el present Avís Legal. Així mateix, s’obliga a no realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa.
GASOL FOUNDATION actua exclusivament com a responsable de la Pàgina en la seva condició de prestador d’un servei d’informació sobre els seus propis serveis, no fent-se responsable dels continguts que, en contravenció a les presents condicions generals, els usuaris poguessin enviar o publicar, sent l’usuari l’únic responsable de la veracitat i licitud dels mateixos.
GASOL FOUNDATION podrà interrompre el servei de la Pàgina que estigui sent utilitzat per l’usuari i resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari si detecta un ús de la Pàgina o de qualsevol dels serveis que en el mateix s’ofereixen que pugui considerar contrari a l’expressat en el present Avís Legal.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat d’aquesta Pàgina: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, salvo per a ús personal i privat.
GASOL FOUNDATION no garanteix que els continguts siguin precisos o lliures d’error o que el lliure ús dels mateixos per l’usuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d’aquesta pàgina i dels seus continguts està sota la responsabilitat de l’usuari.
El bon o mal ús d’aquesta pàgina i dels seus continguts aquesta sota la teva responsabilitat.
No obstant això, permetem la reproducció dels continguts de la pàgina web amb les limitacions indicades a continuació:
1. Et comprometràs a mantenir intactes tots els avisos sobre la propietat intel·lectual reconeixent expressament a GASOL FOUNDATION com a legítim propietari de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del contingut reproduït. L’anterior informació haurà de constar expressament en el corresponent Avís Legal de l’obra en la qual es reprodueixi qualsevol contingut d’aquesta pàgina web o, en cas de no existir Avís Legal, es farà constar en lloc anàleg i destacat de l’obra.
2. No podràs utilitzar els continguts d’aquesta pàgina web amb finalitats comercials.
3. No podràs reproduir el contingut d’aquesta pàgina web en obres el contingut de les quals sigui contrari a les normes legals, pugui ser considerat immoral o pugui menyscabar o danyar la imatge de GASOL FOUNDATION.
4. No podràs alterar o transformar el contingut reproduït.
5. No podràs crear o generar una obra derivada d’aquesta pàgina web que pugui generar confusió quant a la titularitat d’aquesta obra o la relació del titular de la mateixa amb GASOL FOUNDATION.
Pots descarregar-te el contingut d’aquesta pàgina web (download), sempre que sigui para el seu ús privat immediat o per a la seva reproducció de conformitat amb l’estipulat en el paràgraf anterior i amb les limitacions exposades; per tant no podràs explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o usar el contingut d’aquesta pàgina web amb finalitats públiques o comercials.

 

ENLLAÇOS O LINKS

La Pàgina pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Les pàgines pertanyents a tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part de GASOL FOUNDATION. En qualsevol cas, GASOL FOUNDATION no podrà ser considerada responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privadesa o al tractament de les seves dades de caràcter personal.

GASOL FOUNDATION recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús i la política de privadesa d’aquests llocs.

En cas d’estar interessat a activar un enllaç a alguna de les pàgines de GASOL FOUNDATION haurà de comunicar-ho, obtenint el consentiment exprés per crear l’enllaç. GASOL FOUNDATION es reserva el dret d’oposició a l’activació d’enllaços amb el seu lloc web.

 

DONACIONS A TRAVÉS D’AQUESTA PÀGINA WEB
A través d’aquesta pàgina web podràs realitzar donacions a GASOL FOUNDATION fent donacions puntuals: en les quals aportes una única quantitat puntual que podràs abonar-les mitjançant diferents formes de pagament:
– Targeta de crèdit (sistema de pagament a través de PayPal).
En el cas de triar el pagament per targeta de crèdit, et connectaràs a la web segura del sistema de pagament facilitat per PayPal. En aquesta pantalla, et seran sol·licitats les dades de la teva targeta de crèdit o dèbit: nombre de targeta i data de caducitat. La pàgina de PayPal garanteix la integritat i la confidencialitat de la informació facilitada.
– Paypal.
En el cas d’optar per fer una transferència a través de la plataforma de pagaments Paypal, et connectaràs al sistema d’aquesta plataforma on se’t sol·licitaran les dades necessàries per realitzar el pagament sempre d’acord a les condicions d’ús del servei de Paypal.
– Mitjançant domiciliació bancària.
En aquest cas hauràs de facilitar-nos el teu ANAVEN. L’ANAVEN és un nombre d’identificació del teu compte. Aquest nombre sol figurar en la teva cartilla d’estalvi o a l’àrea privada del teu servei de banca online.
Nosaltres donarem ordre a la nostra entitat bancària la qual et carregarà el rebut en el teu compta amb el valor i periodicitat que ens indiquis a través del formulari de donació / alta de soci de la pàgina web.
Deduccions fiscals aplicables a les teves donacions.
Com a donant de GASOL FOUNDATION tens dret a deduir-te les teves donacions a la declaració de la renda. Amb la nova Reforma Fiscal de 2015, s’han incrementat els tipus de deducció aplicables per a les donacions realitzades a GASOL FOUNDATION ja que estem acollits al règim fiscal especial de la Llei 49/2002, de 23 de desembre.
MENORS D’EDAT

Aquest lloc web no publica continguts no aptes per a menors d’edat. En cas de fer-ho s’avisarà de manera expressa abans d’accedir als mateixos o s’utilitzarà un avís en un lloc destacat en els propis continguts.
Si ets un usuari major d’edat i tens al teu càrrec menors, serà de la teva exclusiva responsabilitat determinar què serveis i/o continguts són no apropiats per a l’edat d’aquests últims.
Existeixen programes informàtics que et permetran filtrar i bloquejar l’accés a determinats continguts i serveis, de tal forma que si ets pare, mare o tutor legal, podràs decidir quins són els continguts i serveis d’Internet als quals els menors al teu càrrec poden tenir accés i quins no.

GASOL FOUNDATION recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús i la política de privadesa d’aquests llocs.

En cas d’estar interessat a activar un enllaç a alguna de les pàgines de GASOL FOUNDATION haurà de comunicar-ho, obtenint el consentiment exprés per crear l’enllaç. GASOL FOUNDATION es reserva el dret d’oposició a l’activació d’enllaços amb el seu lloc web.

 

RESPONSABILITATS

GASOL FOUNDATION no serà responsable directa ni subsidiàriament de:

 • – La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Pàgina.
  • – Els danys que puguin causar-se en els equips de l’usuari per la utilització de la Pàgina.
  • – Els casos en què un tercer, infringint les mesures de seguretat establertes, accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.
  • – Els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o llocs a disposició.
  • – La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb la utilització de la pàgina o dels serveis en ell oferts, així com tampoc la seva veracitat o exactitud. GASOL FOUNDATION no controla la utilització que els usuaris fan de la Pàgina, ni garanteix que ho facin conforme a l’establert en el present Avís Legal.
  • – L’actualització dels continguts oferts als apartats de notícies.
  A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l’usuari serà responsable de:
  • – Dels continguts introduïts per ells, especialment de les dades i informacions introduïts i enviats a GASOL FOUNDATION per mitjà de la Pàgina.
  • – De la realització de qualsevol tipus d’actuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i/o perjudicial.

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

LES TEVES DADES PERSONALS

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES

GASOL FOUNDATION amb domicili en C / Jaume I 26-28, Local primer pis, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona, ​​Espanya.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Pots contactar amb el nostre delegat de Protecció de Dades a l’adreça postal de GASOL FOUNDATION, o a l’adreça electrònica DPO@gasolfoundation.org

COM HEM OBTINGUT LES TEVES DADES

Si no hem tingut relació amb anterioritat, obtenim les teves dades a través del present formulari i els tractarem conjuntament amb les dades que ens facilitis durant la teva relació amb nosaltres.

Si ja hem tingut relació amb anterioritat, les dades de què disposem els hem obtingut a través de les relacions prèvies que has mantingut amb GASOL FOUNDATION o amb motiu de les relacions que actualment mantens amb la nostra entitat, bé per la teva condició de soci o sòcia o per haver estat donant o haver participat en alguna de les nostres campanyes, bé per haver sol·licitat que et remetem informació sobre les nostres activitats, campanyes i iniciatives.

Si les vostres dades els hem obtingut d’un tercer, en la comunicació que acompanya aquesta política de privacitat, t’informem de l’origen de les teves dades i les categories de les dades facilitades.

QUINES DADES TRACTEM, PER QUÈ I PER QUIN MOTIU

SI ETS UNA PERSONA FÍSICA – QUINES DADES PERSONALS TEVES TRACTEM

Les dades que tractarem per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen són els següents:

Dades necessàries per a mantenir la relació amb tu:

 • Nom, cognoms, edat, sexe, idioma de preferència, correu electrònic, telèfon, adreça postal, aportació econòmica, NIF.
 • En el cas que ens els hagis facilitat voluntàriament durant les relacions prèvies mantingudes amb tu, també podem disposar de les dades següents:
 • Entorn familiar, professió, dades de la iniciativa o casament solidari (lloc, data, objectiu, interessos).

També us informem que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens facilitis durant les futures relacions i interaccions que mantinguis amb GASOL FOUNDATION, inclosos els que ens aportacions mitjançant una xarxa social o una altra aplicació. Aquestes dades depenen de la teva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privacitat pròpies de cada xarxa social o aplicació, de manera que et recomanem que les llegeixis amb atenció abans de facilitar-nos dades a través d’ aquestes xarxes socials o aplicacions

PER A QUÈ TRACTEM TEVES DADES PERSONALS

 • Per entaular una relació de col·laboració amb tu que faci possible complir amb els nostres objectius fundacionals de promocionar hàbits saludables, tractem les dades dels nostres socis, donants, activistes, i altres persones que hagin sol·licitat informació sobre el nostre treball per a les següents activitats concretes:
 • Enviar informació sobre GASOL FOUNDATION per SMS, telèfon, correu postal, correu electrònic o missatgeria instantània.
 • Sol·licitar donatius, increments de quota i altres tipus de participació (signar en campanyes, etc.) i gestionar el cobrament d’aquests donatius.
 • Enviar el certificat fiscal.
 • Atendre les teves consultes quan contactis amb nosaltres.
 • Convidar-te a actes o esdeveniments que organitzem.
 • Realitzar enquestes de satisfacció o organitzar reunions per a realitzar estudis de mercat o concursos.
 • Gestionar la relació amb tu.
 • Gestionar l’activitat de promoció que organitzis a favor de la nostra organització.
 • Elaborar perfils, amb la informació que tu directament ens hagis proporcionat, que hagis fet pública o que estigui públicament disponible, per tal d’assegurar l’adequada gestió de les activitats esmentades anteriorment. L’elaboració de perfils no s’utilitza, en cap cas, per a l’adopció de decisions automatitzades que tinguin efectes jurídics o d’una altra naturalesa que et puguin afectar: ​​en tots els nostres processos de presa de decisió intervenen persones.
 • Addicionalment, també tractem les teves dades per a l’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions sobre activitats, campanyes i iniciatives de naturalesa similar a les que hagis participat amb anterioritat, o sobre les que ens hagis demanat informació o hagis dirigit alguna sol·licitud a la nostra entitat .

Pots oposar-te a rebre aquest tipus de comunicacions, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a l’adreça del nostre delegat de Protecció de Dades o dirigint una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció del delegat de Protecció de Dades.

PER QUIN MOTIU PODEM TRACTAR LES TEVES DADES PERSONALS

El tractament de les teves dades personals, en relació al manteniment de la teva relació amb GASOL FOUNDATION com a soci, donant, activista o persona que sol·licita informació sobre les nostres activitats, està legitimat en resultar necessari per donar compliment a les obligacions derivades d’aquesta relació o per donar resposta a tal sol·licitud d’informació.

El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació sobre activitats, campanyes o iniciatives de GASOL FOUNDATION similars a aquelles en les que hagis participat respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

SI ACTUES EN REPRESENTACIÓ D’UNA EMPRESA – QUINES DADES PERSONALS TEVES TRACTEM

Les dades que tractarem per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen es limiten a les teves dades de contacte corporatiu relatius a l’empresa, entitat o organització per a la qual treballes o amb la qual col·labores.

PER A QUÈ TRACTEM TEVES DADES PERSONALS

Tractem les teves dades de contacte corporatiu amb l’exclusiva finalitat de poder mantenir les relacions comercials, contractuals o de col·laboració que GASOL FOUNDATION manté amb l’empresa, entitat o organització per a la qual treballes o amb la qual col·labores.

Addicionalment, també tractem les teves dades per a l’enviament, incloent per mitjans electrònics, de comunicacions sobre activitats, campanyes i iniciatives de naturalesa similar a aquella en què hagis participat amb anterioritat o sobre les que ens hagis sol·licitat informació o hagis dirigit alguna sol·licitud a la nostra entitat.

Pots oposar-te a rebre aquest tipus de comunicacions ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic al nostre delegat de Protecció de Dades o enviant una sol·licitud a la nostra adreça postal a l’atenció del delegat de Protecció de Dades.

PER A QUIN MOTIU PODEM TRACTAR LES TEVES DADES PERSONALS

El tractament de les teves dades de contacte corporatiu relacionats amb el manteniment de la relació de GASOL FOUNDATION amb l’empresa, entitat o organització per a la qual treballes o amb la qual col·labores respon a un interès legítim de la nostra entitat, expressament reconegut per la normativa sobre privacitat .

El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació sobre activitats, campanyes o iniciatives de GASOL FOUNDATION similars a aquelles en les que hagis participat respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

QUAN I PER QUIN MOTIU PODEM FACILITAR LES TEVES DADES A TERCERS

Les teves dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

 • Administracions públiques, per al compliment de les obligacions legals a què GASOL FOUNDATION està subjecta per la seva activitat.
 • Tercers, quan siguin necessàries per complir amb les obligacions derivades de les campanyes, activitats i iniciatives en les que voluntàriament participis (per exemple, entitats bancàries i proveïdors de passarel·les de pagament).
 • Proveïdors, quan necessitin accedir a les teves dades per a la prestació de serveis que GASOL FOUNDATION hagi contractat amb ells, i amb els quals GASOL FOUNDATION té subscrits els contractes de confidencialitat i tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per protegir la seva privacitat (per exemple, impremtes).

Si en el futur GASOL FOUNDATION realitzés altres cessions de dades personals, et informarem oportunament.

Transferències internacionals de dades

GASOL FOUNDATION té contractats serveis de proveïdors tecnològics en països que no disposen de normativa equivalent a l’europea ( “Tercers Països”). Aquests proveïdors han subscrit amb GASOL FOUNDATION els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigides per la normativa per a proveïdors ubicats a tercers països, aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat.

Si vols més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al delegat de Protecció de Dades, mitjançant les adreces postal i electrònica anteriorment indicades.

DURANT QUANT DE TEMPS guardarem les teves DADES

Les teves dades personals es conservaran mentre es mantingui la teva relació amb GASOL FOUNDATION i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les teves dades seran eliminats o, alternativament, anonimitzades.

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i / o oposició al tractament mitjançant les adreces postal i electrònica indicades.

Així mateix, si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació:

Al nostre delegat de Protecció de Dades, en les adreces postal i electrònica indicades.

Davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica o en la seva adreça postal.