Pàgina General Estudi PASOS

Què és PASOS?

D’acord amb la nostra missió de prevenir l’obesitat infantil a través de la promoció d’estils de vida saludables, des de la Gasol Foundation impulsem estudis i informes que generen un major coneixement sobre la pandèmia de l’obesitat infantil, les seves causes i conseqüències, de manera que les conclusions permetin dissenyar i implementar intervencions eficaces. Amb aquest objectiu neix PASOS (acrònim de les sigles en anglès Physical Activity, Sedentarism and Obesity in Spanish Youth), estudi pioner per avaluar l’activitat física i els estils de vida dels nens/es i adolescents espanyols de 8 a 16 anys i les seves famílies.

Aquesta iniciativa, impulsada i coordinada per la Gasol Foundation, es basa en una metodologia dissenyada conjuntament amb l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) i compta amb la col·laboració de 14 centres de recerca per realitzar el treball de camp.

La rellevància de l’estudi

D’acord amb la necessitat de disposar de dades representatives i objectives sobre l’activitat física de nens/es i adolescents, la Gasol Foundation presenta l’Estudi PASOS, que compta amb el suport institucional del Ministeri d’Educació i Formació Professional, el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social a través d’AESAN (Agència Espanyola, Seguretat Alimentària i Nutrició), l’Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil, el Consell Superior d’Esports, el Col·legi General de Col·legis Professionals de l’Educació Física i l’Esport i les 17 Conselleries d’Educació i/o Salut.Els nens/es participants:

L’estudi representatiu de prevalença d’activitat física a Espanya valorarà:

 • Un total de 4.508 nens/es i adolescents de 8 a 16 anys de 122 localitats seleccionades a l’atzar i garantint la proporcionalitat de les 17 CCAA.
 • Entre aquestes localitats hi ha representativitat de zona rural, semiurbana i urbana.
 • En cadascuna d’elles s’han seleccionat, a l’atzar, una escola de Primària i una de Secundària.
 • Dins de cada escola de Primària, hem seleccionat una aula entre 3r i 6è de Primària (8 a 12 anys) i, dins de cada escola de Secundària, una aula entre 1r i 4t d’ESO (12 a 16 anys).

 

La metodologia:

La metodologia de PASOS combina la recollida de dades antropomètriques dels menors i qüestionaris validats sobre estils de vida que contestaran els mateixos alumnes participants a través d’un aplicatiu en línia en el centre escolar, així com qüestionaris sobre estils de vida , nivell d’estudis i ocupació que la família emplenarà.

A més, amb l’objectiu de realitzar una avaluació objectiva del nivell d’activitat física dels menors, un 10% d’ells portarà al canell durant 9 dies un acceleròmetre, un dispositiu similar a un rellotge que permetrà conèixer la intensitat de l’exercici, el patró d’activitat física i la qualitat del son i del descans al llarg del dia.

 


Els grups de recerca:

 1. Grup de Recerca en Nutrició, Exercici i Estil de Vida Saludable (ImFINE). Universitat Politècnica de Madrid. (IP: Prof. Dra. Marcela González-Gross).
 2. Grup de Recerca: Optimització de l’Entrenament, el Rendiment Esportiu i el Condicionament Físic. Universitat Catòlica San Antonio de Murcia (UCAM). (IP: Prof. Dr. Pedro Emilio Alcaraz Ramón).
 3. Grup d’Epidemiologia Nutricional, Activitat Física i Prevenció de l’Obesitat. Universitat de Màlaga. (IP: Dra. Julia Warnberg).
 4. Grup de Recerca en Nutrició. Universitat de Las Palmas de Gran Canaria. (IP: Prof. Dr. Lluís Serra Majem).
 5. Grup de Recerca en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu. Universitat de les Illes Balears. (IP: Dr. Josep Antoni Tur Marí).
 6. Grup de Recerca en Activitat Física i Qualitat de Vida (AFYCAV). Facultat de Cièncias de l’Esport. Universitat d’Extremadura. (IP: Prof. Dr. Narcis Gusi).
 7. Unitat Regional de Medicina Esportiva del Principat d’Astúries. Fundació Esportiva Municipal d’Avilés. (IP: Dr. Nicolás Terrados).
 8. Grup de Recerca, Educació, Salut i Activitat Física: estudis de gènere. Universitat de Coruña. (IP: Prof. Dr. Rafael Martín Acero).
 9. Grup de Recerca ELIKOS (ELikadura, arIKeta fisikoa eta OSasuna, Nutrición, Activitat Física i Salut). Universitat Pública de Navarra. (IP: Dra. Idoia Labayen).
 10. Grup de Recerca en Promoció de l’Activitat Física per a la Salut (PAFS). Facultat de Ciències de l’Esport de Toledo. Universitat de Castella-La Manxa. (IP: Dra. Susana Aznar).
 11. Àrea d’Educació Física i Esportiva. E.U. d’Educació i Turisme d’Ávila. Universitat de Salamanca. (IP: Dr. Josué Prieto).
 12. Grup de Recerca en Risc Cardiovascular i Nutrició Institut Hospital del Mar de Investigacions Mèdiques (IMIM). (IP: Dr. Helmut Schröder).
 13. Fundació Probitas. (IP: Dra. Marta Segú).
 14. Gasol Foundation. (IP: Dr. Santi F. Gómez).