NEWS

La Gasol Foundation implementa el projecte de promoció d’hàbits saludables “COACH +” al Bàsquet Girona

  • Ambdues entitats han signat un conveni de col·laboració per tal d’impulsar un projecte de promoció en hàbits saludables entre els joves esportistes i les seves famílies, els entrenadors i l’staff tècnic
  • Aquest projecte pioner, que es troba en fase pilot, introdueix un enfoc holístic dels hàbits saludables com un element essencial en la formació de la població infantil i adolescent

 

Les escoles y clubs esportius poden esdevenir un espai idoni per la promoció d’estils de vida saludable entre els nens/es, adolescents i les seves famílies. Els entrenadors/es i l’staff tècnic de qualsevol institució esportiva son referents a seguir pels jugadors/es i per aquest motiu poden contribuir de forma rellevant a la transmissió d’estils de vida saludable.

La Gasol Foundation, seguint la seva missió de reduir les xifres d’obesitat infantil mitjançant la prevenció i la promoció d’hàbits saludables, ha dissenyat el projecte COACH +, que té com a objectiu introduir, de forma transversal a la pràctica esportiva, la promoció d’hàbits saludables entre els jugadors i les seves families com un element essencial en la seva formació. Aquest projecte pioner, en fase pilot, busca apoderar a entrenadors/es i staff tècnic educant-los en hàbits saludables, alhora que duu a terme accions amb els joves i les seves famílies per tal de contribuir a la promoció d’aquests hàbits des d’un enfoc holístic, tot focalitzant-se en quatre àrees: l’activitat física regular, l’alimentació saludable i hidratació, les hores i la qualitat del descans i el benestar emocional.

El Bàsquet Girona, sota la presidència d’en Marc Gasol, és una escola que té el ferm convenciment que el seu rol formatiu va més allà de la pràctica esportiva i del desenvolupament tècnic i tàctic dels jugadors. Comparteix amb la Gasol Foundation que la formació ha d’anar més enllà de la pista de joc, cuidant la persona també a nivell personal, per tal que el seu desenvolupament sigui satisfactori. Per aquesta raó, contempla la formació integral dels jugadors incloent l’educació en hàbits de vida saludables.

Degut a les sinergies existents entre la Gasol Foundation i el Bàsquet Girona, aquest darrer esdevé l’escola esportiva pionera al nostre entorn en l’aplicació de la fase pilot del projecte COACH + durant la temporada 2017-2018, tot incloent-l’ho com a part transversal del seu projecte pedagògic.

Un projecte d’hàbits saludables amb visió internacional

El projecte pilot COACH + ja ha arrencat durant les darreres setmanes al Bàsquet Girona amb una primera fase d’avaluació formativa en la que s’estan realitzant grups de treball creatius, que permetran esbrinar les necessitats dels participants i desenvolupar accions que resultin motivadores i adaptades a la seva realitat. La segona fase, d’implementació de la intervenció pilot, es durà a terme a partir del gener i s’inclouran tallers formatius als entrenadors i staff tècnic, tallers educatius a famílies, repartiment de materials pedagògics, així com la revisió dels menús distribuïts tant entre els grups base com a l’equip sènior i el seguiment individualitzat de jugadors pels que ja s’identifica una problemàtica d’hàbits. Durant aquesta darrera fase hi haurà un exhaustiu protocol d’avaluació per tal de conèixer l’evolució de les accions i mesurar l’impacte que té el projecte sobre els hàbits saludables dels participants i sobre d’altres variables de salut.

L’objectiu de l’equip de la Gasol Foundation per aquest any és desenvolupar eines que permetin que el projecte pilot COACH + esdevingui una intervenció eficaç, per després facilitar l’extensió de la metodologia a d’altres escoles i clubs de bàsquet a nivell nacional i internacional o fins i tot a clubs d’altres disciplines esportives, al tractar-se de continguts transversals a la pràctica esportiva.

SHARING IS CARING