NEWS

La Gasol Foundation participa a la Jornada d’experts del “PAAS” de l’Agència de Salut Pública de Catalunya

Com cada 2 anys s’organitza la Jornada de Grup d’Experts del PAAS (Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable). Ara que ja fa 10 anys del seu inici, s’ha dedicat la jornada a reflexionar sobre el Pla, amb l’objectiu de plantejar propostes de futur innovadores que contribueixin a superar els reptes que es tenen plantejats actualment.

El passat 18 de desembre hem estat convidats a participar a la jornada d’experts d’el Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable, conegut com PAAS, de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

El nostre Responsable de Programes, en Santi Gómez, ha assistit com a dinamitzador d’un dels grups de treball, que tenien com a objectiu definir les accions clau adreçades a la infància en matèria d’alimentació i activitat física saludable a Catalunya pels propers 10 anys.


Què és el PAAS

El Pla integral per a la Promoció de la Salut mitjançant l’Activitat Física i l’Alimentació Saludable, conegut com PAAS, ha estat elaborat pel Departament de Salut en resposta a l’increment observat en la prevalença d’obesitat, d’acord amb l’estratègia mundial de l’Organització Mundial de la Salut i de la Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad).

Dins del PAAS, s’inclouen accions pròpies i altres a les quals s’ha donat assessorament tècnic i/o suport institucional en cinc àmbits: educatiu, sanitari, comunitari, laboral i recerca.

Les accions del PAAS es porten a terme com un treball en xarxa: des dels ajuntaments i consells comarcals, institucions sanitàries o educatives, gremis, fundacions i empreses privades. Les estratègies del PAAS es centren en:

  1. Abordar d’una forma integral les causes d’una alimentació desequilibrada i una activitat física insuficient.
  2. Definir estratègies de prevenció que actuïn de forma sinèrgica i coincident sobre els diversos factors dels estils de vida.
  3. Crear entorns favorables, en el marc dels programes d’acció local, que facilitin l’adopció progressiva i el manteniment d’estils de vida saludable a la ciutadania.
  4. Impulsar la cooperació i interrelació de múltiples sectors. La implantació de totes aquestes intervencions és complexa, per tant, requereix de la implicació tant de l’administració com de la societat civil, el sector privat i els mitjans de comunicació.

Més informació sobre el PAAS aquí


Des de la Gasol Foundation compartim que la solució per abordar l’obesitat infantil passa per impulsar accions en les que tots els agents implicats en l’educació i desenvolupament dels infants tinguin un paper actiu. És clau que la fundació, així com d’altres agents del territori, estiguin involucrats en el plans de promoció de la salut per tal d’identificar i impulsar iniciatives que ens ajudin a reduir els índexs d’obesitat infantil.

SHARING IS CARING