MESURAMENT DE RESULTATS

MESURAMENT DE RESULTATS

En la Gasol Foundation estem convençuts que la recerca i la innovació són essencials per a trobar mètodes que aconsegueixin un impacte positiu real en les persones i les comunitats afectades o que puguin veure’s afectades per l’obesitat.

Tots els programes i iniciatives de la Gasol Foundation estan basats en l’evidència científica sobre l’epidèmia d’obesitat infantil. Per això, hem incorporat al nostre treball els 4 principals determinants de l’obesitat infantil, presents de manera inherent en totes les accions que desenvolupem, i que es transformen en la nostra metàfora de la Galàxia Saludable i els seus 4 planetes. Explorar aquesta galàxia és una de les moltes tècniques utilitzades per a conscienciar sobre la importància de la promoció d’hàbits saludables entre els nens i nenes, joves i les seves famílies.

 


Els projectes de la Gasol Foundation passen per diverses fases amb l’objectiu de garantir que recopilem informació de qualitat i resultats sostenibles. Aquest procés particular inclou: una avaluació formativa, una fase de cerca bibliogràfica, una etapa de planificació del projecte, una intervenció pilot, una avaluació PRE-POST exhaustiva i un estudi de validació per a garantir que el projecte estigui aconseguint el seu objectiu de prevenir l’obesitat infantil. Després d’aquesta etapa, i depenent dels resultats, la Gasol Foundation considera les oportunitats per a expandir la iniciativa.

Per a totes les nostres iniciatives dissenyem un robust pla d’avaluació que sotmetem al Comitè Ètic d’Investigació (CEim) adscrit a la Fundació Sant Joan de Déu, per a la seva validació ètica.

A més, les dades obtingudes segons els acords en el protocol d’avaluació, mitjançant eines i qüestionaris validats científicament, són analitzats en profunditat per a conèixer l’impacte que les nostres intervencions tenen en la salut i comportament dels nens i les seves famílies per a l’adquisició d’hàbits saludables.

Actualment col·laborem amb Universitats, Centres de Recerca i Hospitals de prestigi en matèria de recerca i innovació, tant a Espanya com als Estats Units, per a contribuir a generar noves proves científiques en el camp de la prevenció de l’obesitat infantil, la seva prevalença i els seus determinants.

Continuarem realitzant intervencions d’alta qualitat i iniciatives de recerca innovadores fins que la nostra missió es compleixi.

MESURAMENT DE RESULTATS

En la Gasol Foundation estem convençuts que la recerca i la innovació són essencials per a trobar mètodes que aconsegueixin un impacte positiu real en les persones i les comunitats afectades o que puguin veure’s afectades per l’obesitat.

Tots els programes i iniciatives de la Gasol Foundation estan basats en l’evidència científica sobre l’epidèmia d’obesitat infantil. Per això, hem incorporat al nostre treball els 4 principals determinants de l’obesitat infantil, presents de manera inherent en totes les accions que desenvolupem, i que es transformen en la nostra metàfora de la Galàxia Saludable i els seus 4 planetes. Explorar aquesta galàxia és una de les moltes tècniques utilitzades per a conscienciar sobre la importància de la promoció d’hàbits saludables entre els nens i nenes, joves i les seves famílies.

 


Els projectes de la Gasol Foundation passen per diverses fases amb l’objectiu de garantir que recopilem informació de qualitat i resultats sostenibles. Aquest procés particular inclou: una avaluació formativa, una fase de cerca bibliogràfica, una etapa de planificació del projecte, una intervenció pilot, una avaluació PRE-POST exhaustiva i un estudi de validació per a garantir que el projecte estigui aconseguint el seu objectiu de prevenir l’obesitat infantil. Després d’aquesta etapa, i depenent dels resultats, la Gasol Foundation considera les oportunitats per a expandir la iniciativa.

Per a totes les nostres iniciatives dissenyem un robust pla d’avaluació que sotmetem al Comitè Ètic d’Investigació (CEim) adscrit a la Fundació Sant Joan de Déu, per a la seva validació ètica.

A més, les dades obtingudes segons els acords en el protocol d’avaluació, mitjançant eines i qüestionaris validats científicament, són analitzats en profunditat per a conèixer l’impacte que les nostres intervencions tenen en la salut i comportament dels nens i les seves famílies per a l’adquisició d’hàbits saludables.

Actualment col·laborem amb Universitats, Centres de Recerca i Hospitals de prestigi en matèria de recerca i innovació, tant a Espanya com als Estats Units, per a contribuir a generar noves proves científiques en el camp de la prevenció de l’obesitat infantil, la seva prevalença i els seus determinants.

Continuarem realitzant intervencions d’alta qualitat i iniciatives de recerca innovadores fins que la nostra missió es compleixi.