NEWS

NOU PROJECTE: SA·FA·LÍN (SALUT – FAMÍLIES – INFÀNCIA)

La Gasol Foundation inicia un nou projecte de promoció d hàbits saludables entre menors i famílies de Sant Boi de Llobregat en coordinació amb escoles i Centres Oberts del municipi

La Gasol Foundation treballa per reduir les xifres d’Obesitat Infantil a través de la promoció de l’esport i l’activitat física, una alimentació saludable, les hores i la qualitat del descans i l’equilibri emocional de nens i nenes, joves i les seves famílies. Una de les nostres línies de programes prioritàries és la dirigida a poblacions vulnerables que sofreixen desigualtats socials ja que nombrosos estudis demostren que són els més afectats per les xifres d’obesitat adulta i infantil. Per exemple, l’última enquesta de salut de la Generalitat de Catalunya conclou que, observant la situació econòmica i la posició social de les famílies, es perceben unes notables diferències en les xifres d’obesitat infantil: un 20,1% dels menors adscrits a les classes socials més vulnerables són obesos, patologia que afecta a un 9,6% dels menors de classes més acomodades.

SAFALÍN: SALUT + FAMÍLIES + INFÀNCIA

En aquest camp, des de la Gasol Foundations’ha impulsat en el municipi de Sant Boi de Llobregat, Barcelona (on està la nostra seu europea i on hem situat el nostre centre d’operacions per projectar a l’exterior iniciatives pioneres en la lluita contra l’obesitat infantil) el projecte SA·FA·LÍN (Salut- Famílies- Infància). Aquesta iniciativa és la continuació d’un projecte pilot que es duu a terme a Los Angeles des de 2013, Vida! Salut i Benestar. Ara, rebatejat com SA·FA·LÍN i adaptat al context del municipi, el projecte es dirigeix a menors de 6 a 12 anys i les seves famílies. L’objectiu d’aquesta iniciativa, que s’ha iniciat al febrer i acabarà al juny, és promocionar els 4 pilars saludables que es treballen des de la Gasol Foundation. Durant aquesta primera edició, un total de 50 nens i nenes i les seves famílies participen en 6 tallers dinàmics de promoció d’hàbits saludables durant el seu temps d’oci.

PLA D’AVALUACIÓ

Per obtenir evidència científica sobre els efectes de la intervenció de SA·FA·LÍN sobre la població participant, el projecte compta amb un complet pla d’avaluació. Per dur-ho a terme, paral·lelament al grup d’intervenció, que realitza sessions d’avaluació abans, durant i en finalitzar el curs, 50 menors i les seves famílies participen en el “grup control”, que no rep intervenció però sí avaluació, amb la finalitat d’establir les diferències entre tots dos grups.

El projecte respon a l’enfoc col·laboratiu de la Gasol Foundation per aconseguir el repte Zero Obesitat Infantil. La Gasol Foundation lidera la iniciativa i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, els Centres Lúdics del municipi i els Col·legis Públics de Sant Boi.

SHARING IS CARING