Casal dels Infants

Entitat Col-laboradora

El Casal dels Infants és una associació de voluntaris amb un projecte col·lectiu basat en la generació de compromisos i en la implicació de la ciutadania per respondre a les necessitats d’infants i joves propensos a l’exclusió. Dels esforços combinats de Casal dels Infants amb la Gasol Foundation neix el projecte l’Esport Suma, l’objectiu és sembrar i fer germinar en els nois la importància d’una bona alimentació i de l’activitat física per a l’òptim desenvolupament de les seves capacitats.

L’Esport Suma inclou a 180 nois i les seves famílies dels barris més desfavorits de Badalona. A través d’activitats esportives i tallers amb les famílies, se’ls inculca valors i coneixements que els ajudaran a lluitar contra el sedentarisme i a adquirir hàbits de vida més saludables, mentre també es fomenta la integració familiar.

www.casaldelsinfants.org