Tagged as: Pau ajuda a que els pacients de fibrosi quística incloguin l’activitat física en el seu tractament.