TRANSPARÈNCIA

TRANSPARÈNCIA

La Gasol Foundation, entitat sense ànim de lucre, la missió de la qual és la lluita contra l’obesitat infantil, creada als Estats Units en 2013, es va constituir a Europa el 29 d’abril del 2014, i està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2839.

La Gasol Foundation és membre des de 2018 de la Coordinadora Catalana de Fundacions i auditem els nostres comptes anuals de manera voluntària per auditors externs independents de Bové Montero i Associats.

La Gasol Foundation exerceix la seva activitat amb responsabilitat, professionalitat i rigor i la transparència en la gestió i rendició de comptes és un pilar fonamental d’acord amb el seu compromís amb la societat i la seva missió.

MEMÒRIES D'ACTIVITAT I COMPTES ANUALS

ESTATUTS GASOL FOUNDATION

TRANSPARÈNCIA

La Gasol Foundation, entitat sense ànim de lucre, la missió de la qual és la lluita contra l’obesitat infantil, creada als Estats Units en 2013, es va constituir a Europa el 29 d’abril del 2014, i està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2839.

La Gasol Foundation és membre des de 2018 de la Coordinadora Catalana de Fundacions i auditem els nostres comptes anuals de manera voluntària per auditors externs independents de Bové Montero i Associats.

La Gasol Foundation exerceix la seva activitat amb responsabilitat, professionalitat i rigor i la transparència en la gestió i rendició de comptes és un pilar fonamental d’acord amb el seu compromís amb la societat i la seva missió.

MEMÒRIES D’ACTIVITAT I COMPTES ANUALS

2019

2018

2017

2016

2015

ESTATUS OFICIALS GASOL FOUNDATION